اورانوس

[/vc_text_element][vc_image_carousel images=”1841,1842,1843,1844″ aspect_ratio=”30*50″ img_link=”gallery_popup” style=”overlap” radius=”4″ shadow=”” navigation=”1″ navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_1″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” autoplay=”4″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include”][vc_column width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element css_animation=””]

یلدا پخش

[/vc_text_element][vc_image_carousel images=”1850,1851,1852,1853″ aspect_ratio=”30*50″ img_link=”gallery_popup” style=”overlap” radius=”4″ shadow=”” navigation=”1″ navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_1″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” autoplay=”4″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element css_animation=””]

مزمز کاوه

[/vc_text_element][vc_image_carousel images=”1845,1846,1847,1848,1849″ aspect_ratio=”30*50″ img_link=”gallery_popup” style=”overlap” radius=”4″ shadow=”” navigation=”1″ navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_1″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” autoplay=”4″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include”][vc_column width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element css_animation=””]

زرگرزاده

[/vc_text_element][vc_image_carousel images=”1858,1859″ aspect_ratio=”30*50″ img_link=”gallery_popup” style=”overlap” radius=”4″ shadow=”” navigation=”1″ navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_1″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” autoplay=”4″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element css_animation=””]

سیلور هوس

[/vc_text_element][vc_image_carousel images=”1854,1855,1856″ aspect_ratio=”30*50″ img_link=”gallery_popup” style=”overlap” radius=”4″ shadow=”” navigation=”1″ navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_1″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” autoplay=”4″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include”][vc_column width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element css_animation=””]

پاک الوان

[/vc_text_element][vc_image_carousel images=”1864,1865,1866″ aspect_ratio=”30*50″ img_link=”gallery_popup” style=”overlap” radius=”4″ shadow=”” navigation=”1″ navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_1″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” autoplay=”4″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element css_animation=””]

انبار دکتر کاشانی

[/vc_text_element][vc_image_carousel images=”1861,1862,1863″ aspect_ratio=”30*50″ img_link=”gallery_popup” style=”overlap” radius=”4″ shadow=”” navigation=”1″ navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_1″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” autoplay=”4″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include”][vc_column width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element css_animation=””]

کثیر سیکلت کاشان

[/vc_text_element][vc_image_carousel images=”1875,1876,1877,1878,1879,1880,1881,1882″ aspect_ratio=”30*50″ img_link=”gallery_popup” style=”overlap” radius=”4″ shadow=”” navigation=”1″ navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_1″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” autoplay=”4″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element css_animation=””]

تجارت آزاد روز

[/vc_text_element][vc_image_carousel images=”1867,1868,1869,1870,1871,1872″ aspect_ratio=”30*50″ img_link=”gallery_popup” style=”overlap” radius=”4″ shadow=”” navigation=”1″ navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_1″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” autoplay=”4″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][/vc_row][vc_row nav_skin=”light” consent_include=”include”][vc_column width=”1/2″ css_animation=””][/vc_column][vc_column width=”1/2″ css_animation=””][vc_text_element css_animation=””]

امانی

[/vc_text_element][vc_image_carousel images=”1891,1893,1894,1896″ aspect_ratio=”30*50″ img_link=”gallery_popup” style=”overlap” radius=”4″ shadow=”” navigation=”1″ navigation_skin=”light” slider_pagination=”style_1″ pagination_skin=”light” autoheight=”false” autoplay=”4″ stop_hover=”true” preloader=””][/vc_column][/vc_row]

مجموعه کارخانجات معظم گروه ثنا واقع در قم – شهرک صنعتی شکوهیه به وزن بیش از 10000 تن

نیرو موتور شیراز (بیش از 75000 مترمربع مساحت سوله)

 

سوله شرکت فراسو در شهرک صنعتی پرند (دو دستگاه با مساحت بالغ بر 12000 مترمربع)

 

مجموعه سالن های شرکت روغن نباتی گلبهار سپاهان در میمه به مساحت بیش از 30000 مترمربع

 

اسکلت فلزی شرکت آریان آسانسور واقع در شهرک صنعتی پرند (بیش از 6000 مترمربع)

 

سوله قوسی سالن تولید شرکت یکنیکان در شهرک صنعتی پرند

شرکت کبیرپانل (فاز 1) – ساختمان تولید و اداری در شهرک صنعتی شکوهیه قم (بیش از 12000 متر مربع مساحت زیربنا)

سوله شرکت نورد گرم سمنان در شهرک صنعتی سمنان (بیش از 14000 مترمربع)

شرکت کیش چیپس در شهرک صنعتی کاوه (بیش از 20000 مترمربع سالن تولید)

 

یلدا پخش